Den sidste tid

En befrielse

For den syge, den trætte og gamle, kan døden komme som en befrielse. For et menneske i sin bedste alder kan den komme uventet – og chokerende for de efterladte.

For pårørende er det ofte en ekstra belastning, hvis der ikke på forhånd var blevet talt om døden. Det er en god ting, hvis man i den nærmeste familie kender hinandens tanker omkring døden.

Pjecen “Min sidste vilje” kan være en hjælp til at få taget stilling og få noteret lidt om sine egne ønsker. (Se under pjecer)

Er der tale om alvorlig sygdom, vil det ofte være en hjælp for både den syge og de pårørende, hvis de sammen kan sætte ord på deres tanker om døden. At tale med en god ven eller måske en præst kan også være en mulighed for at dele sine tanker med andre.

Der findes en del litteratur, som handler om den krise det er at blive alvorligt syg eller at miste

  • Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick: “Den nødvendige smerte”.
  • Marianne Davidsen-Nielsen: “Blandt løver. At leve med en livstruende sygdom”.

Begge bøger er fra Munksgaard. 

Har man på fornemmelsen, at der kan opstå juridiske problemer efter et dødsfald, vil det være en god ide på forhånd at få rådgivning fra en advokat. Hæftet Når nogen dør en en kortfattet vejledning i de praktiske og juridiske problemer omkring dødsfald, begravelse og skifte. (Se under pjecer)