Begravelseshjælp

Beregningsmodel

Gældende pr. 1. januar 2015.

Afdødes formueforhold lægges til grund for beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales.

Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

1) Personer under 18 år:

Uanset formue udbetales der en begravelseshjælp på 8.700,00 til personer under 18 år.

2) Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år:

Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 10.400,00, hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 34.800,00. D.v.s. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 34.800,00, således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 45.200,00. Se undtagelsen i punkt 4.

3) Personer på 18 år og derover:

Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 10.400,00, såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 17.450,00. Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr.17.450,00, således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 27.850,00. Se undtagelsen i punkt 4.

4) Personer født før 1. april 1957:

Begravelseshjælpen vil dog – uanset formueforhold – altid udgøre mindst kr. 1.050,00, såfremt afdøde er født før 1. april 1957.